Hakkımızda

Hakkımızda (8)

 

 

Sistemik Psikoterapi, bireyin çevresiyle yaşamış olduğu geçmişteki yaşantılarına bağlı mevcut ilişkilerinde ortaya çıkan psikolojik yakınmaları değerlendirir ve  bu yakınmalara  ilişkin iyileşmeyi amaçlar. Genellikle çift ilişkilerinde ve aile ilişkilerindeki yakınmalarda yararlı olduğu kabul edilir.  Ancak bireysel yakınmalarda da yarar sağlamaktadır. Terapi sürecine ailenin bazı üyeleri de  iyileşme amaçlı olarak katılabilir.

Sistemik Psikoterapide Ne Olur?

Bir çiftte veya ailenin bir üyesinde, genellikle aile içinde veya çiftler arasında bir zorluk yaşandığında bunun bireye olan etkileri sonucunda yakınmalar ortaya çıkar.  Bireyler birbirlerine karşı çift ve aile üyesi olarak nasıl davranırlar? Bu davranışlar arasında yakınmalara yol açanlar nelerdir? Yakınmalara neden olan davranışlar nasıl değişebilir? Değerlendirmeleri üzerinde çalışılır.  

Birey olarak yaşamınızda güçlük oluşturan bir durum olduğunda, sistemik bir terapist yakınmalarınız ve uyum güçlüklerinizle ilgili konularda   yaşam kalitenizi arttırmak amacıyla sizinle birlikte çalışacaktır.  Üyesi olduğunuz aile ve ilişkiler sistemi içinde, herkesin sizin yakınmanızla ilgili, kendini nasıl hissettiği, yakınmaya etkilerinin ne olduğu ve ilgili durumdan nasıl etkilendiği gibi konularda ayrıntılı olarak değerlendirmeler olacaktır. 

Sistemik psikoterapist çiftle, aileyle veya bireyle ilgili çalışırken bazı zamanlarda bir ekip olarak bulunabilir, bir veya iki yardımcı terapistle (ko-terapistle) birlikte çalışabilir. Çift ve aile ilişkileri içinde kişiler arasında ilgili yakınma, güçlük, karşısında farklı bakış açıları olabilir. Çift ve aileyle çalışılırken, birden çok terapistin süreç içinde yer alması, zorluk ya da problem etrafında geliştirilecek farkındalıklar konusunda genellikle yararlıdır. Sistemik psikoterapist, değişiminin, çözümün, parçası olarak oturumlar arasında danışanlara yapılacaklar üzerinde görüş belirtebilir. Bireye günlük yaşamında olanlar karşısında farklı bir bakış açısı geliştirebilir, kişinin aynı durumu farklı bir şekilde değerlendirmesine etki yapacak geribildirimler verebilir. Sistemik bir terapistle duygusal veya psikolojik zorlanmalarınızla ilgili bir çok konuda  çalışabilirsiniz.

Bizler, aile sistemi içinde dünyaya geliriz, bu sistem içerisinde gelişir ve kimliğimizi oluştururuz. Ailemizin de içinde bulunduğu kültürün belirlediği yaşam tarzlarına uygun olarak, yazılı olan ve olmayan kurallar doğrultusunda, tutum ve davranışlarımızla ilgili öğrenme deneyimleri yaşarız.

 • Aile içinde uyum güçlükleri
 • Sosyal çevrede uyum güçlükleri
 • Gelişim farklılığıyla ilişkilendirilen psikososyal yakınmalar
 • Ebeveynlerin gelişim farklılığı olan çocuklarla ilgili tutum farklılıkları
 • Eğitim, tedavi ve bakımla ilgili konular
 • Gelişim farklılığının kabullenilmesiyle ilgili yakınmalar
 • Gelişim farklılığı olan çocukların ebeveynleri arasında yaşanılan uyum güçlükleri
 • Arkadaş ve akran ilişkileriyle ilgili yakınmalar
 • Gelişim farklılığının ortaya çıkması sonrasında aile ilişkilerinde farklılaşmalarla ilgili yakınmalar
 • Beklentilerle ilgili yakınmalar
 • Ailede görev dağılımı ve sorumluluklarla ilgili yakınmalar

 • Cinsel ilgi, istek ve uyarılma yakınmaları
 • Orgazm yakınmaları
 • Cinsel ağrı yakınmaları
 • Parafili (fetişizm, cinsel sadizm, cinsel mazoşizm, teşhircilik v.b.) yakınmaları

 • Aile içi iletişim güçlükleri
 • Ebeveynlerin çocuğa yönelik tutumları
 • Eşler arası yaşanılan iletişim ve ilişki güçlükleri
 • Boşanma sürecindeki aileler
 • Boşanma sürecinin çocuk üzerindeki etkileri
 • Tek ebeveynli ailede psikososyal yakınmalar
 • Ailede bir üyenin kaybı sonrası yaşanılan uyum güçlükleri
 • Ailede bir üyenin kronik sağlık sorunları
 • Aileye yeni bir üyenin katılımı sonrası uyum güçlükleri
 • Ebeveynler arasında yaşanılan çatışmalar
 • Kardeşler arası ilişki ve uyum güçlükleri
 • Köken ailenin çekirdek aileye etkileriyle ilgili yakınmalar
 • İçinde bulunulan kültürün aile ilişkilerine etkileriyle ilgili yakınmalar
 • Toplumsal cinsiyetle ilgili yakınmalar

 • Çiftler arası iletişim güçlükleri
 • Çiftler arası uyum güçlükleri
 • Ailelerin çiftlerin ilişkisine etkileri
 • Aşk ve sevgi konularıyla ilgili yakınmalar
 • Beklentilerle ilgili yakınmalar
 • Çift ilişkisinde güç dağılımıyla ilgili yakınmalar
 • Flört dönemi yakınmalar
 • Nişanlılık süreci
 • Evliliğe karar verme süreci
 • Evlilikte uyum güçlükleri
 • Ayrılık süreci
 • Boşanma süreci
 • Ayrılık veya boşanma sonrası yakınmalar
 • Cinsellikle ilgili yakınmalar
 • İçinde bulunulan kültürün çift ilişkisine etkileriyle ilgili yakınmalar

 • Duygudurumu yakınmaları
 • Kaygı yakınmaları
 • Obsesif-Kompulsif yakınmalar
 • Kişilik süreçleriyle ilgili yakınmalar
 • Travma sonrası stres bozukluğu yakınmaları
 • Yeme güçlükleriyle ilgili yakınmalar
 • Uyku güçlükleriyle ilgili yakınmaları
 • Cinsellikle ilgili yakınmalar
 • Madde bağımlılığıyla ilgili yakınmalar
 • İletişim güçlükleri
 • Çekingenlik
 • Öfke kontrol düzeyi
 • Karar verme güçlükleri

 

 • Çocuk veya ergenin uyum güçlükleri
 • İletişim güçlükleriyle ilgili yakınmalar
 • Yıkıcı, dürtü kontrolü ve davranım yakınmaları
 • Sınav kaygısı
 • Öğrenme güçlükleri
 • Özerklikle ilgili yakınmalar
 • Çocuk ve ergenlerde depresyon ve kaygı
 • Beslenme ve yeme güçlükleri
 • Uyku güçlükleriyle ilgili yakınmalar