Bireyin, öz değer duygusu ne kadar düşükse özgürlük derecesi o kadar sınırlıdır
İnsanlar farklı iletişim kalıplarına sahiptirler, aynı durumdan farklı anlamlar çıkarabilirler
Farkındalık için istenmeyen davranışın kendisinden daha çok işlevi önemlidir
Her birey özerktir ve içsel yapılarına göre davranır. Baskıcı koşullar olası davranışların çeşitliliğini azaltır.
Çocuğun içine doğduğu sosyal sistem, insanın biyolojik durumunun kültürel ve sosyal koşullarla karşılaştığı alandır. Bu sistem insanın tutum ve davranışlarını etkilemek ister.
Fiziksel görünüşte güzellik ve çirkinlik, bedenin kendine özgü özelliklerinden daha çok kültürel ortam ve sosyal betimlemelere dayanır.
Gelişim Farklılığı Olan Çocuklar (Fatih ORDU)
Aile Terapisi (Edt.Turan AKBAŞ)
Farklı Gelişen Çocukların Tanımlanması ve Eğitimi (Fatih ORDU)
Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz ve Koruyucu Eğitim (Turan AKBAŞ, İsmail SANBERK)