Dr. Bahadır BOZOĞLAN

Dr. Bahadır BOZOĞLAN

Isparta / Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Psikolojik Danışman, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesidir. Sistemik Çift ve Aile Terapisi/Psikoterapi eğitimini Almanya/ IF Weinheim Enstitüsünden almıştır.  Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, psikolojik danışmanlık ve psikoterapi faaliyetleri yürütmektedir.

 E-posta: bahadirbozoglan@yahoo.com

Bu çalışmada, sosyal destek değişkeninin doğrudan ve yaşam doyumu değişkenin aracılığıyla çatışma durumunu açıklama düzeyi araştırılmıştır. Çalışma grubunu Konya Selçuk üniversitesinde 2010 bahar döneminde eğitime devam eden 229 kız 175 erkek, 404 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın amacı öfke, üzüntü, korku ve nefret duygularını psikolojik danışmanların ne sıklıkla yaşadıkları ve bu duygularla baş etme davranışlarını ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin 49 ilinden 59’u kadın ve 81’i erkek olmak üzere 140 kişi katılmıştır, toplam 101 katılımcıdan dönüt alınmıştır.