Sistemik Süpervizyon Özel

 

 

       Sistemik süpervizyonun sürekli eğitim ve gelişim ilkesi doğrultusunda bir eğitim faaliyeti daha 01-04 Nisan 2016 tarihlerinde Mersin Lamos Otel'de düzenlendi.

 If   Weıhheım   Sistemik  Eğitim  ve  Gelişim Enstitüsü ( Almanya )  tarafından  verilen  "Sistemik  Süpervizyon"  eğitimlerine süpervizörlerin eğitimleriyle devam ediliyor. 

      Sistemik süpervizyon, mesleki ve kurumsal olarak uygulanmaktadır;  süreçleri gözlemleme ve yansıtmaları içeren profesyonel bir yöntemdir.   Kurumların ve bireylerin varolan güç kaynakları doğrultusunda, potansiyellerinin sonuna doğru ilerlemeye yönelik değişimler  hedeflenmektedir.   Uzlaşma,   hayata aktarılabilirlik ve yararlılık  temel  esasları  oluşturmaktadır.  Tarafsızlık,  merak, herkesin yanında olma, değer yükleme, katılımcılara saygı duyma,  değişime ilişkin eylemleri belirleyen durumları değerlendirme, ilişkilere odaklanma  süpervizörün tutumlarıdır.  Sistemik süpervizyon hem süreç  hemde göreve yönelik çözüm yönelimli çalışmayı içermektedir. Süpervizörler, çözümlerin gelişimine destek olmaktadır,  neden sonuç ilişkisine bağlı konunun  çözümünü aramak yerine yeni ve farklı bakış açılarını geliştirmek doğrultusunda çalışmaktadır.  Süpervizyonun belirleyici  görevi  paylaşımı artırma, yeni bakış açılarının açılımını sağlama, var olan güç kaynaklarından yararlanarak alternatif eylem opsiyonlarını gündeme getirmektir. Sistemik süpervizyon problem durumlarını var olan sistemlerin, yapıların, tutum davranış ve algıların bir ürünü olarak değerlendirmektedir.  Problem durumunu ortaya koyma gücündeki dinamikler, sistemik süpervizyona göre   ilgili problemin değişimini de gerçekleştirebilir.

 

Yorum eklemek için giriş yapın

Bu kategoriden diğerleri: